TOPICS

トピックス

当事務所は、松下義行氏を、企業危機管理のアドバイザーとして迎え入れました。松下氏は、大阪府警察本部刑事部長を務められ、退職後、大阪府警信用組合理事長、大阪市入札等監視委員会委員長、大阪市事業見直し管理委員、大阪証券取引所上場委員会委員長を歴任され、反社会的勢力対策はもとより、企業の危機管理一般につき、深い造詣を有しておられます。当事務所は、松下氏の助言と協力を得つつ、さらに、反社会的勢力対策を含めた企業の危機管理についての高いレベルの業務を提供したいと考えています。

2013年11月

トップトピックス当事務所は、松下義行氏を、企業危機管理のアドバイザーとして迎え入れました。松下氏は、大阪府警察本部刑事部長を務められ、退職後、大阪府警信用組合理事長、大阪市入札等監視委員会委員長、大阪市事業見直し管理委員、大阪証券取引所上場委員会委員長を歴任され、反社会的勢力対策はもとより、企業の危機管理一般につき、深い造詣を有しておられます。当事務所は、松下氏の助言と協力を得つつ、さらに、反社会的勢力対策を含めた企業の危機管理についての高いレベルの業務を提供したいと考えています。

Page Top